Zgłoś film

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 roku agencja KFF Sales&Promotion wstrzymuje nabór krótkometrażowych filmów fabularnych. Jest to związane z zakończeniem naszych działań promujących ten rodzaj filmów.  Nie zmieniają się zasady dotyczące naboru filmów dokumentalnych i krótkometrażowych animacji.

Filmy wyprodukowane w Studiu Munka lub w szkołach filmowych (PWSFTviT w Łodzi, Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego w Katowicach, Gdyńska Szkoła Filmowa, Szkoła Wajdy, ASP w Krakowie, Warszawska Szkoła Filmowa):

Filmy nie mogą być zgłaszane bezpośrednio przez reżysera bądź producenta wykonawczego, ale przez w/w instytucje. W celu chęci zgłoszenia filmu, prosimy o kontakt z odpowiednią osobą z działu promocji danej szkoły lub Studia Munka.

Produkcje niezależne: w celu uzyskania informacji o możliwości zgłoszenia filmu, prosimy o kontakt mailowy na adres info@kff.com.pl

Decyzje o przyjęciu bądź nieprzyjęciu filmu będą podejmowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni. O wyniku osoba zgłaszająca zostanie powiadomiona drogą mailową.

Na wybrany projekt podpisana zostanie umowa na reprezentację z właścicielem praw do filmu. Liczba filmów reprezentowanych przez KFF Sales&Promotion jest ograniczona.