Zgłoś film

Aby zgłosić film do KFF Sales & Promotion należy zapoznać się z regulaminem i wypełnić formularz.

Załączniki do pobrania:

O przyjęciu bądź nieprzyjęciu filmu zgłaszający zostanie powiadomiony drogą mailową w następujących terminach:

filmy zgłoszone do 28 lutego: 15 marca
filmy zgłoszone do 30 czerwca: 15 lipca
filmy zgłoszone do 31 sierpnia: 15 września
filmy zgłoszone do 30 listopada: 15 grudnia

Na wybrany projekt podpisana zostanie umowa na reprezentację z właścicielem praw do filmu. Liczba filmów reprezentowanych przez KFF jest ograniczona.